Hersbach-Architecten

CCC

Initiatief: Cerius Projects / Hersbach-Architecten
Concept:  2013;

CCC staat voor Creativity, Craft en Coworking.

De kleine zelfstandige in de bouw, creatieve en maakindustrie heeft veel kennis van z’n vak. Dat hij ook een bedrijf moet runnen met alle consequenties en verantwoordelijkheden is niet zijn liefste bezigheid. Maar dat het belangrijk is om zijn vakkennis bij te houden en z’n bedrijfsvoering professioneel te krijgen is in deze tijden evident. De huidige markt heeft nog weinig oog voor de huisvestingsbehoefte van deze groep. Cerius projects en Hersbach-Architecten hebben het idee hiervoor een verzamelcentrum voor deze groep kleine zelfstandigen. Daaraan gekoppelde instellingen als praktijkonderwijs en leerlingwerkplaats kunnen deze groep verder ondersteunen.

Ondernemingen zoeken door de toegenomen flexibiliteit en specialisatie steeds vaker (tijdelijke) samenwerking en ondersteuning. Het multi-tenant kantoor is hier in toenemende mate als ontmoetingsplek de bindende factor waardoor het deze samenwerking, gezamenlijk met de juiste mix van huurders, faciliteert. Dit uitgangspunt is minder concreet maar is in grote mate bepalend voor een succesvol concept. Het creëren van een Community geeft het gebouw een extra identiteit. Huurders zijn op zoek naar huisvesting met een duidelijke identiteit die aansluit bij de waarden en manier van werken van hun eigen onderneming en die van aan hen verwante ondernemingen.

Het concept is gebaseerd op het creëren van een Community, gericht op samenwerkingsmogelijkheden, kennisuitwisseling en coaching. Een netwerk creëren ter ondersteuning en aanvulling op de onderneming, stimulering van bedrijfsontwikkeling en kennisverbreding faciliteren. Dit draagt bij aan de Community. Duurzame herbestemming draagt bij aan het duurzaamheidsconcept. Het concept zelf heeft door de kleinere maar in aantal vele huurders een constante flow van huur. Deze constante huurbezetting zal op langere termijn een duurzame manier blijken voor de exploitatie en herontwikkeling van vastgoed.