Hersbach-Architecten

Kantoor Dekker groep, IJzendoorn

Opdrachtgever: Dekker Groep bv
kantoor 2000 m2 BVO
Project 2008;  Realisatie: 2010-2011
Constructeur: Ingenieursbureau SmitWesterman
Installatieadviseur:  Adviesbureau Wickerhoff bv
Aannemer: De Vree en Sliepen bv

Het terrein van de Dekker Groep bv, één van de oudste grind en zandwinning bedrijven, is al vele decennia de thuisbasis van het bedrijf. Door groei van het bedrijf is er behoefte aan meer ruimte.
Het kantoor staat in de uiterwaarden op hoogwatervrij gebied. Het gebied rondom het kantoor zal worden omgevormd tot een groot natuurgebied, waar de rivier ook meer ruimte krijgt. Al met al zal het nieuwe gebouw in een natuurlijke setting zijn plek krijgen.
Het gebouw is gemaakt van baksteen, als verwijzing naar de oude industrieën langs de rivieren. Ramen met verspringende penanten refereren naar de stroming van de rivier. Het kantoor is gedraaid naar het meest markante uitzicht. De draaiing zorgt tevens dat het kantoor autonoom wordt in z’n omgeving. Een diagonaal naar de hoekpunten oplopend dak verwijst naar de naastgelegen werkplaats