Hersbach-Architecten

Landschap Het Parc Amstelveen

Ontwerp: 2010
Hersbach-Architecten i.s.m. Kees Tolk Ontwerp, Amsterdam
Opdrachtgevers: Gemeente Amstelveen; Mourik Groot Ammers bv
Uitvoering 2011
Civiele Aannemer: Mourik Groot Ammers

Tussen de A9 en het voormalig KNSF-terrein ligt het voormalig slibterrein van de gemeente Amstelveen Met de ontwikkelingen op het voormalig KNSF-terrein wordt ook het slibterrein op termijn opgeheven en landschappelijk ingericht.

In samenwerking met Kees Tolk is een plan gemaakt dat enerzijds de randvoorwaarden invult en anderzijds het voormalige veenlandschap van deze polder op een andere manier weer terugbrengt. Daarbij is rekening gehouden met de schaal van het omliggende landschap van de A9 en de bebouwing op het KNSF-terrein.

Drie grote groene graslichamen liggen tegen een dijk. Daartussen is een waterlandschap met vegetatie. De lichamen zijn gebaseerd op het ritme van de bebouwing. Een vierde graslichaam ligt solitair op een eiland. Het geheel fungeert als coulisselandschap voor de bebouwing van het voormalig KNSF terrein.