Hersbach-Architecten

Stedenbouwkundig plan Het Parc, Amstelveen

Kantoren en bedrijven-terrein, totaal 75.000 m2 BVO.
Stedenbouwkundig plan:  Aukett europe
Bebouwingsstudies en verdere uitwerking: Hersbach-Architecten
Landschapsinrichting: Hersbach-Architecten i.s.m. Kees Tolk Ontwerp
Opdrachtgever: MAB Development bv, Den Haag; Gemeente amstelveen
project: 2004 -2014

Het stedenbouwkundig plan voor het voormalig terrein van de Kruitfabriek KNSF, is een ontwikkeling van kantoren en bedrijfsruimte, gelegen langs de A9 en rivier de Amstel. Het is een geïntegreerd stedenbouwkundig plan waarin architectuur, landschap, water, infrastructuur en parkeren op elkaar zijn afgestemd.
Het terrein omvat een aantal clusters gebouwen welke gegroepeerd zijn rondom een opgetild maaiveld. Onder de gebouwen en dek wordt geparkeerd. Door dubbel grondgebruik wordt een efficiëntie betracht, welke maximaal ruimte overlaat voor landschap. Er wordt veel aandacht besteed aan de detaillering en materialisatie van het terrein.
Hersbach-Architecten is gevraagd het stedenbouwkundig plan van Aukett bv aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen met in acht neming van de oorspronkelijke uitgangspunten