Hersbach-Architecten

Waterpark Waterakkers, Breda

Ontwerp vijzelgemaal, waterplein en overige onderdelen voor een waterpark.
Meervoudige opdracht 2012
Opdrachtgever: Mourik Groot Ammers bv
Ingenieursadvies: Adcim bv
Visualisaties: Arjo Rozendaal

Waterakkers in Breda is een park gelegen tussen de wijken Bouverijen en Waterdonken. Het park fungeert als een verbindend recreatieve ruimte tussen deze nieuwe wijken. Het park ligt op een grens van een hoger gelegen gebied en een lager gelegen polder en is onderdeel van het duurzaaam waterbeheer van deze omgeving.
De verschillende gemalen, stuwen en andere kunstwerken zijn allemaal als integraal en samenhangend geheel ontworpen met oog voor duurzaamheid en ecologie. Het water is zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt of gemarkeerd. Voor alle elementen is in het horizontale vlak het stromend water als uitgangspunt gebruikt in de vormgeving van bijvoorbeeld goten en uitstroomopeningen. Voor de verticaal belijningen wordt het wuivend riet als referentie gebruikt.
De ontworpen objecten zijn, een waterplein, watergoten, vijzelgemalen, vleermuisgrot en zwaluwwand allen ontworpen vanuit het landschap en de werking van het waterpark.